Tràng An mở dịch vụ chèo thuyền kayak
Tràng An mở dịch vụ chèo thuyền kayak 23/08/2020 09:09

Tràng An mở dịch vụ chèo thuyền kayak

Khách có thể tự mình chèo thuyền ngắm cảnh, với giá thuê từ 250.000 đến 400.000 đồng.