Lột trần chân dung anh hùng rơm Khá bảnh
Lột trần chân dung "anh hùng rơm" Khá bảnh02/04/2019 19:24

Lột trần chân dung "anh hùng rơm" Khá bảnh

(BVPL)- Trên mạng thậm chí ngoài đời Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) rất yêng hùng nhưng thực tế khi gặp Công an anh ta lại nhũn như chi chi, mặc dù Khá cũng có không ít tiền án tiền sự.