Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô
Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô02/01/2021 11:42
Người mua bằng Đại học Đông Đô là ai, đang giữ chức vụ gì cũng phải công khai, xử lý nghiêm
Người mua bằng Đại học Đông Đô là ai, đang giữ chức vụ gì cũng phải công khai, xử lý nghiêm25/12/2020 09:17

Thu hồi bằng, hủy kết quả 12 tiến sĩ, thạc sĩ dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô

(BVPL) - Đại diện Học viện Khoa học xã hội cho biết, đã có quyết định thu lại bằng, hủy hết các kết quả liên quan đối với 12 trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, thạc sĩ