Sớm xây dựng các chức danh lãnh đạo từ Trung ương tới cơ sở
Sớm xây dựng các chức danh lãnh đạo từ Trung ương tới cơ sở14/03/2019 23:00
Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh
Đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh 21/08/2018 11:07
Trung ương ban hành nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương
Trung ương ban hành nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương23/05/2018 13:31

Sớm xây dựng các chức danh lãnh đạo từ Trung ương tới cơ sở

(BVPL)- “Nhìn chung, ở khối tư nhân, một người làm lái xe, kiêm cả thư ký, giúp việc, kiêm nhiều việc khác nhau. Còn khối Nhà nước thì một vị trí có ngày làm tới 1,5 hoặc 2 ca mà phải có 2 biên chế thì không được. Pháp luật còn cho phép làm thêm giờ cũng như chi trả lương thưởng thì không thể áp dụng máy móc thế được”...