Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp BQL và đơn vị thi công hứa sửa chữa, khắc phục
Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp: BQL và đơn vị thi công hứa sửa chữa, khắc phục17/08/2019 12:26
Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp
Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp07/08/2019 08:54

Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp: BQL và đơn vị thi công hứa sửa chữa, khắc phục

(BVPL) – Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh về thực trạng công viên trung tâm TP Hà Tĩnh chưa bàn giao đã xuống cấp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh và đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng, họp bàn phương án khắc phục, sửa chữa.