Giám đốc bị khởi tố vì ký sai hơn 6 tỉ đồng  theo yêu cầu của anh trai
Giám đốc bị khởi tố vì ký sai hơn 6 tỉ đồng...theo yêu cầu của anh trai24/02/2020 16:39
Công trình thủy lợi làm nghèo đất nước 6,2 tỷ bị thổi giá lên 15,5 tỷ
Công trình thủy lợi làm nghèo đất nước: 6,2 tỷ bị thổi giá lên 15,5 tỷ24/02/2019 12:21

Giám đốc bị khởi tố vì ký sai hơn 6 tỉ đồng...theo yêu cầu của anh trai

(BVPL) – Ký biên bản xác nhận đề nghị thanh toán vượt khối lượng thực tế thi công công trình với số tiền hơn 6 tỉ đồng, giám đốc đơn vị thi công khai không biết thực tế thanh toán, chỉ làm theo yêu cầu của anh trai.