Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự02/04/2021 12:04
Kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
Kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự19/01/2021 23:00
Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021
Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 10/01/2021 17:08
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát công tác Thi hành án dân sự
VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát công tác Thi hành án dân sự10/11/2020 16:22
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại các UBND xã, phường
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại các UBND xã, phường01/11/2020 16:03
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án tại Chi cục THADS huyện Bình Đại
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án tại Chi cục THADS huyện Bình Đại23/10/2020 13:42
Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác Thi hành án hình sự
Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác Thi hành án hình sự14/10/2020 15:57
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà05/10/2020 22:42
VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự
VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự04/10/2020 16:40
Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự21/09/2020 15:17
Vụ 11 hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Vụ 11 hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sựiconvideo
17/01/2020 18:29

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

(BVPL) - VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-VKSTC về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức vào tháng 7/2021.