Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Huyện Thạch được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới06/08/2020 14:05

Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(BVPL)- Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều nỗ lực, quyết tâm đến nay huyện Thạch Hà- tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.