Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”
Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”19/11/2019 22:18

Nghĩa tình người cán bộ kiểm sát với “chăn ấm mùa đông”

(BVPL) - Để có thể giúp đồng bào khó khăn những điều thiết thực nhất, mỗi cán bộ, công chức VKSND huyện Sơn Dương tự nguyện tham gia đóng góp bằng tấm lòng sẻ chia nhất có thể.