Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 2019
Nhiều chính sách mới hiệu lực trong tháng 6/201903/06/2019 10:52

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/2019

Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao; thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.