Bắt được thủy quái râu dài, đuôi đỏ nặng 15kg ở ao phía sau nhà
Bắt được "thủy quái" râu dài, đuôi đỏ nặng 15kg ở ao phía sau nhà05/03/2019 14:29

Bắt được "thủy quái" râu dài, đuôi đỏ nặng 15kg ở ao phía sau nhà

Trong lúc tát ao phía sau nhà, lão ông Bạc Liêu bất ngờ bắt được con trê đuôi đỏ (con cá này được xem là "thủy quái" vùng Amazon) nặng khoảng 15 kg.