Triệt phá điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê giải khát
Triệt phá điểm chứa mại dâm núp bóng quán phê giải khát01/07/2020 12:51
Má mì lập ổ chứa mại dâm núp bóng quán cà phê
'Má mì' lập ổ chứa mại dâm núp bóng quán phê11/01/2019 14:12
Triệt xóa ổ mại dâm núp bóng quán cà phê
Triệt xóa ổ mại dâm núp bóng quán phê06/01/2017 22:44

Triệt phá điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê giải khát

(BVPL) – Thuê lại quán cà phê để bán nước giải khát và sử dụng nơi này để tổ chức hoạt động mại dâm. Mỗi lần mua bán dâm Mĩa thu của gái bán dâm số tiền 50.000 đồng.