Lở đất sau mưa lớn bất thường ở đông bắc Brazil giết chết ít nhất 35 người
Lở đất sau mưa lớn bất thường ở đông bắc Brazil giết chết ít nhất 35 người
29/05/2022 13:38