Vác xăng đến nhà châm lửa thiêu vợ cũ trong chiều 28 Tết
Vác xăng đến nhà châm lửa thiêu vợ trong chiều 28 Tết25/01/2020 17:45

Vác xăng đến nhà châm lửa thiêu vợ cũ trong chiều 28 Tết

(BVPL) - Bước đầu, đối tượng khai nhận do đã uống rượu và bức xúc vì vợ cũ không đồng ý nối lại tình cảm nên mua số xăng với mục đích tìm và thiêu chết nạn nhân.