Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định pháp cho VKSND tối cao10/01/2020 16:47

Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao

BVPL) - Sáng 10/1, tại Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.