Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào
Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào?18/12/2019 15:40

Phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ tại Thượng viện diễn ra thế nào?

Trong phiên tòa luận tội tổng thống Mỹ, Thượng viện đóng vai trò bồi thẩm đoàn, Hạ nghị sĩ đóng vai trò công tố viên và tổng thống là bị cáo.