Tây Ban Nha thông qua luật bảo vệ dữ liệu trên Internet
Tây Ban Nha thông qua luật bảo vệ dữ liệu trên Internet22/11/2018 19:02

Tây Ban Nha thông qua luật bảo vệ dữ liệu trên Internet

Với 220 phiếu thuận và 21 phiếu chống, ngày 21/11, Thượng viện Tây Ban Nha đã thông qua luật bảo vệ dữ liệu trên Internet nhằm phù hợp với Quy định Bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu (EU) vốn có hiệu lực từ ngày 25/5 vừa qua.