Hải Phòng khai quật khẩn cấp bãi cọc liên quan trận chiến Bạch Đằng
Hải Phòng khai quật khẩn cấp bãi cọc liên quan trận chiến Bạch Đằng19/02/2020 16:28
Phát hiện khảo cổ chấn động Bãi cọc gỗ gần 1 000 năm tuổi - lắng hồn núi sông
Phát hiện khảo cổ chấn động: Bãi cọc gỗ gần 1.000 năm tuổi - lắng hồn núi sông01/01/2020 07:32
Hải Phòng vừa phát hiện bãi cọc gỗ trong trận chiến nhấn chìm quân Mông - Nguyên
Hải Phòng vừa phát hiện bãi cọc gỗ trong trận chiến nhấn chìm quân Mông - Nguyên19/12/2019 22:12

Hải Phòng khai quật khẩn cấp bãi cọc liên quan trận chiến Bạch Đằng

(BVPL) - UBND thành phố Hải Phòng vừa có quyết định cho phép khai quật khảo cổ khẩn cấp 13 cọc gỗ được phát hiện dưới ao nhà ông Đào Văn Đến tại thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.