Đồng Nai kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng phân lô, bán nền trái phép
Đồng Nai kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng phân lô, bán nền trái phép09/06/2020 15:25
Nhiều lãnh đạo TP Pleiku bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai
Nhiều lãnh đạo TP.Pleiku bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai04/03/2019 12:27
Phân lô bán nền trái phép khắp nơi
Phân lô bán nền trái phép khắp nơi26/09/2013 13:02

Đồng Nai kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng phân lô, bán nền trái phép

(BVPL) – Khi phát sinh trường hợp phân lô bán nền trái phép phải chỉ đạo xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định. Đồng thời quy định rõ về chế độ báo cáo định kỳ mỗi quý, các địa phương phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.