Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita
04/08/2022 14:11