Xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định
Xử kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định23/01/2020 14:08

Xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định

(BVPL)- Các bộ, ngành, địa phương báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi trước ngày 1/2/2020.