Cả nước có 71 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19
Cả nước có 71 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-1920/08/2020 16:22

Cả nước có 71 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19

(BVPL) - Theo Bộ Y tế, hiện nay cả nước có 123 phòng xét nghiệm bằng phương pháp RealTime-PCR, trong đó, có 71 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, năng lực xét nghiệm của hệ thống xét nghiệm được quy chuẩn và nâng lên đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh.