Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
01/12/2021 16:46