VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2 Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp
VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2: Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp 18/02/2020 08:13
Bổ nhiệm lãnh đạo VKSQS Quân khu 2 và VKSQS khu vực 23
Bổ nhiệm lãnh đạo VKSQS Quân khu 2VKSQS khu vực 23 06/12/2019 16:08
VKSQS khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân
VKSQS khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân13/11/2019 16:22
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa25/10/2019 09:01
VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân
VKSQS Khu vực 23 tuyên truyền pháp luật cho quân nhân06/06/2019 10:55
VKSQS và TAQS Quân khu 2 tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm
VKSQS và TAQS Quân khu 2 tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm 04/05/2019 15:41
VKSQS Quân khu 2 trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên
VKSQS Quân khu 2 trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên25/02/2019 16:45

VKSQS khu vực 23 - Quân khu 2: Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp

(BVPL)- Công tác xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được lãnh đạo Viện KSQS khu vực 23 quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên, tạo động lực xây dựng đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.