Biệt phái Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao giữ chức Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng
Biệt phái Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao giữ chức Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng01/04/2020 18:34
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15 4 2020
VKSND tối cao tiếp tục tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/202030/03/2020 19:08
Chi bộ Vụ 9 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ 9 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202226/03/2020 13:20
Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-202225/03/2020 13:59
Tri ân đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với ngành Kiểm sát nhân dân
Tri ân đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với ngành Kiểm sát nhân dân24/03/2020 22:22
Chi bộ Vụ 14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Vụ 14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-202224/03/2020 13:17
Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022
Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -202219/03/2020 16:32
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30 3 2020
VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 30/3/202018/03/2020 20:06
Đại hội Chi bộ Vụ 1 nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ Vụ 1 nhiệm kỳ 2020-202218/03/2020 16:15
Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát
Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát 16/03/2020 16:07
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đuaiconvideo
24/02/2020 16:51
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụiconvideo
13/02/2020 21:16
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối caoiconvideo
10/02/2020 21:41
Viện trưởng Lê Minh Trí dự Hội nghị triển khai công tác Vụ 2 VKSND tối cao
Viện trưởng Lê Minh Trí dự Hội nghị triển khai công tác Vụ 2 VKSND tối caoiconvideo
06/02/2020 22:52
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND tối cao năm 2020
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VKSND tối cao năm 2020iconvideo
20/01/2020 22:00
Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ hưu trí
Lãnh đạo VKSND tối cao gặp mặt cán bộ hưu tríiconvideo
16/01/2020 16:17
Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải là cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực tư pháp
Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải là cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực tư phápiconvideo
14/01/2020 19:06
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công tác
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công táciconvideo
10/01/2020 17:22
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác
Vụ 8 - VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công táciconvideo
02/01/2020 21:15
Vụ 14 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020
Vụ 14 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020iconvideo
31/12/2019 21:05

Biệt phái Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao giữ chức Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng

(BVPL) - Chiều ngày 31/3/2020, tại trụ sở VKSND thành phố Đà Nẵng, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định biệt phái đồng chí Lê Tiến- Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3 giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng.