Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202011/11/2019 13:18

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(BVPL) - Với 426 đại biểu tán thành (88,2%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với đa số phiếu thuận.