Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ
Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ05/01/2021 18:59

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Mới đây, UBND các tỉnh Gia Lai, Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.