VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 2020
VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 202024/12/2020 08:42
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát vòng 1 năm 2020
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát (vòng 1) năm 202020/11/2020 20:48

VKSND tối cao công bố kết quả điểm thi tuyển công chức vòng 1 năm 2020

(BVPL) - Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao vừa có Thông báo số 1975/TB-HĐTD về kết quả điểm thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 1).