Người phụ nữ khuyết tật tố chính quyền xã bắt đập nhà mới cho nhận trợ cấp
Người phụ nữ khuyết tật tố chính quyền bắt đập nhà mới cho nhận trợ cấp!?04/12/2019 17:14

Người phụ nữ khuyết tật tố chính quyền xã bắt đập nhà mới cho nhận trợ cấp!?

(BVPL) - Được công nhận là đối tượng khuyết tật nặng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng 5/2019, bà Lĩnh chưa nhận được đồng trợ cấp nào, cũng chưa được nhận tờ quyết định thì 3 tháng sau, quyết định này lại bị thu hồi…