Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV
Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV06/03/2021 23:31
Thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ
Thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ25/09/2020 09:15

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Công an giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Đại tá Vũ Huy Khánh ứng cử ĐBQH khóa XV.