Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng22/01/2021 18:17
Ngày 22 1, khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Ngày 22/1, khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảngiconvideo
13/01/2021 11:00
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII vào ngày 22 1
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII vào ngày 22/113/01/2021 10:03

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

(BVPL) - Chiều nay (22/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai trương.