Kỷ luật Giám đốc và nhiều cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai
Kỷ luật Giám đốc và nhiều cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai15/06/2020 20:17
Thông tin mới vụ nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu
Thông tin mới vụ nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu28/05/2020 17:14
Đề nghị cách chức Tỉnh ủy viên nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu
Đề nghị cách chức Tỉnh ủy viên nữ Giám đốc Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu25/05/2020 10:02
Ngỡ ngàng mức nhận kỷ luật của nữ GĐ Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu
Ngỡ ngàng mức nhận kỷ luật của nữ GĐ Sở bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu03/02/2020 09:15
Nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu
Nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu 15/01/2020 10:13

Kỷ luật Giám đốc và nhiều cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai

(BVPL) – Có nhiều sai phạm trong triển khai dự án phần mềm, trong quản lý tài chính, nguồn quỹ; quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ,... Giám đốc, Phó giám đốc cùng một số cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Gia Lai đã bị xử lý kỷ luật.