Buộc thôi việc 2 công chức Sở Nội vụ Gia Lai tự ý bỏ nhiệm sở
Buộc thôi việc 2 công chức Sở Nội vụ Gia Lai tự ý bỏ nhiệm sở10/04/2018 17:40

Buộc thôi việc 2 công chức Sở Nội vụ Gia Lai tự ý bỏ nhiệm sở

Ngày 10/4, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết vừa buộc thôi việc đối với hai cán bộ là Hồ Quang Thi, sinh năm 1979, Chuyên viên Văn phòng và Trần Thị Bích Hà, sinh năm 1976, nhân viên Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng do tự ý bỏ nhiệm sở.