Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú
Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú 15/10/2020 18:39
Kiểm tra, giám sát thu phí trạm BOT Tân Phú trên Quốc lộ 20
Kiểm tra, giám sát thu phí trạm BOT Tân Phú trên Quốc lộ 2013/09/2016 21:30

Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú

(BVPL) - Theo đó, sẽ tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú từ 14h ngày 20/10/2020...