Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội16/04/2021 17:38

Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội