Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách
Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách28/02/2020 15:11

Kế toán trường học lập hồ sơ giả để rút tiền ngân sách

(BVPL) - Sự việc “làm giả hồ sơ” để rút hơn 1 tỉ đồng ngân sách xảy ra tại Trường THPT Nông Cống 3 là nghiêm trọng, cần phải được xem xét làm rõ, xử lý nghiêm người có sai phạm và người có trách nhiệm liên quan