Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021
Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 10/01/2021 17:08

Hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021

(BVPL) - Toàn Ngành tập trung kiểm sát nhằm quan tâm bảo vệ quyền con người, bảo đảm hoạt động giam, giữ, bắt buộc chữa bệnh và thi hành án hình sự đúng pháp luật; phát hiện đầy đủ, kịp thời và ban hành kháng nghị, kiến nghị để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp trong lĩnh vực này.