Thanh tra hàng loạt các Sở, UBND huyện tại tỉnh Gia Lai
Thanh tra hàng loạt các Sở, UBND huyện tại tỉnh Gia Lai01/12/2020 19:25
Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai Tùy tiện và thiếu minh bạch
Phòng chống tham nhũng ở Chư Sê- Gia Lai: Tùy tiện và thiếu minh bạch16/12/2019 14:42

Thanh tra hàng loạt các Sở, UBND huyện tại tỉnh Gia Lai

(BVPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ...đối với các Sở, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.