2 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1 5 2021
2 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/5/202104/05/2021 17:23
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nữ Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch Đầu có nữ Thứ trưởng29/04/2021 10:02
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng06/10/2020 14:49
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng 41 tuổi
Bộ Kế hoạch Đầu Thứ trưởng 41 tuổi05/10/2020 17:00
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghỉ hưu
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu nghỉ hưu01/07/2019 17:52
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu 29/01/2019 19:02

2 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/5/2021

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.