Việt Nam lên tiếng về bản đồ thềm lục địa Malaysia đệ trình lên LHQ
Việt Nam lên tiếng về bản đồ thềm lục địa Malaysia đệ trình lên LHQ10/01/2020 05:22
Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam23/08/2019 09:23
Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam
Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam08/08/2019 20:34
Vị trí mới của giàn khoan Trung Quốc nằm trên thềm lục địa Việt Nam
Vị trí mới của giàn khoan Trung Quốc nằm trên thềm lục địa Việt Nam28/05/2014 11:42

Việt Nam lên tiếng về bản đồ thềm lục địa Malaysia đệ trình lên LHQ

Việt Nam bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý trên biển Đông như nêu trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc năm 2009.