Cháy rừng ở Úc làm phát lộ hệ thống thủy sinh cổ đại già hơn Kim tự tháp Ai Cập
Cháy rừng ở Úc làm phát lộ hệ thống thủy sinh cổ đại "già" hơn Kim tự tháp Ai Cập23/01/2020 11:31

Cháy rừng ở Úc làm phát lộ hệ thống thủy sinh cổ đại "già" hơn Kim tự tháp Ai Cập

(BVPL) – Một hệ thống thủy sinh cổ đại phục vụ việc nuôi trồng thủy sản đã 6.600 năm tuổi, già hơn cả các Kim tự tháp Ai Cập, đã phát lộ sau thảm họa cháy rừng ở Úc.