UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật các tổ chức, cá nhân
UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật các tổ chức, cá nhân26/11/2019 10:27
Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên
Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên23/05/2019 16:01
Bàn giao 14,2ha đất quốc phòng để quy hoạch phát triển KT-XH
Bàn giao 14,2ha đất quốc phòng để quy hoạch phát triển KT-XH18/10/2018 21:18

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật các tổ chức, cá nhân

(BVPL) - Chiều 25/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Kỳ họp lần thứ 14. Tại Kỳ họp này, UBKT Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 quân nhân.