Tập trung điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án nghiêm trọng, phức tạp
Tập trung điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án nghiêm trọng, phức tạp21/05/2019 13:24
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng Hệ thống công trình phòng chống thiên tai vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Hệ thống công trình phòng chống thiên tai vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế17/07/2018 07:37
Mỹ phản ứng thông tin bán phá giá thịt gà
Mỹ phản ứng thông tin bán phá giá thịt gà05/08/2015 11:09

Tập trung điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 21/5, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo).