Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-1921/03/2020 19:08
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm cán bộ, công chức VKSND huyện Côn Đảo
Thường trực Ban thư Trần Quốc Vượng thăm cán bộ, công chức VKSND huyện Côn Đảo28/02/2020 10:40
VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
VKS đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng27/12/2019 20:08
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020 27/12/2019 08:16
Kiên quyết ngăn chặn chạy nhân sự cấp ủy các cấp
Kiên quyết ngăn chặn "chạy" nhân sự cấp ủy các cấp26/12/2019 07:23
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng30/11/2019 18:10
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”
Hội Luật gia Việt Nam xác định phương châm hoạt động “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”13/09/2019 14:13
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân21/08/2019 15:29
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó bí thư Thường trực Quảng Nam
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó thư Thường trực Quảng Nam08/04/2019 17:24
Thường trực Ban Bí thư gặp mặt cán bộ cấp cao qua các thời kỳ
Thường trực Ban thư gặp mặt cán bộ cấp cao qua các thời kỳ29/03/2019 12:18

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 21/3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 172-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.