Đớn đau quan tài 2 trẻ thơ không đất chôn giữa biển lũ Quảng Bình
Đớn đau quan tài 2 trẻ thơ không đất chôn giữa biển lũ Quảng Bình20/10/2020 15:15

Đớn đau quan tài 2 trẻ thơ không đất chôn giữa biển lũ Quảng Bình

(BVPL)- “Mất con rồi, mẹ sống làm gì nữa Quân ơi!... Quý ơi!...”. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc của người mẹ át luôn cả tiếng mưa lũ bên ngoài.