Bắt đôi nam nữ vượt biên sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ
Bắt đôi nam nữ vượt biên sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ28/10/2019 08:10

Bắt đôi nam nữ vượt biên sang Lào mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ

(BVPL) - Qua đấu tranh 2 đối tượng Lâu và Dúa khai nhận, trước đó họ đã vượt biên trái phép sang Lào mua số ma túy nêu trên vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.