20 000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm
20.000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm 22/02/2021 17:16
Hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam14/02/2021 11:14
20 000 ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị   lấn chiếm
20.000 ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị ... lấn chiếm 27/09/2020 23:00

20.000ha đất nông, lâm trường quốc doanh bị lấn chiếm

(BVPL)- Hàng loạt sai phạm trong quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam, dẫn đến 20.000ha đất bị lấn chiếm.