Độc đáo Tết cơm mới của đồng bào dân tộc vùng cao ở Lào Cai
Độc đáo Tết cơm mới của đồng bào dân tộc vùng cao ở Lào Cai18/09/2018 11:44

Độc đáo Tết cơm mới của đồng bào dân tộc vùng cao ở Lào Cai

Hằng năm cứ vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 9 âm lịch, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai lại tổ chức lễ mừng cơm mới.