Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam
Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam25/01/2020 13:06

Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam

(BVPL) -Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019, Việt Nam được xếp đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp.