Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó thư Tỉnh ủy Quảng Ninh29/10/2020 13:41

Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(BVPL) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 -2025.